Certificats de georreferenciación i GML, tot el que necessites saber

Certificats de georreferenciación i GML, Moll Topografía

La cartografia cadastral necessita d'un certificat de georreferenciación perquè poder dur a terme, valgui la redundància, la georreferenciación cadastral i així poder quedar correctament inscrits en els registres corresponents. D'aquesta manera, aquí us posarem de manifest la importància d'aquests certificats de georreferenciación i GML.

Què són els certificats de georreferenciación i per a què serveixen?

Són certificats elaborats per professionals competents en la matèria de topografia i geomática, sent usats per a requerir la inscripció o actualització correcta en el Cadastre o en el Registre de la Propietat, quedant coordinats en l'actualitat per la Llei d'Hipoteca i el text en relació a la Llei del Cadastre Immobiliari després de la seva reforma de 2015.

Són certificats redactats i signats per enginyers topogràfics on s'inclouen plans topogràfics definits geomètricament amb exactitud dins d'un immoble determinat com una parcel·la o un habitatge.

A més, aquest certificat queda generat en un sistema de referència oficial amb un caràcter mundial i únic.

Què és un arxiu GML en el Cadastre?

Tot això queda inclòs en un fitxer GML(Geography Markup Language), que és un format de canvi d'informació geogràfica realitzat a nivell mundial i que és aquell amb el qual es treballa el Cadastre i per tant, el Registre de la Propietat, igual que els notaris.

A més, també han d'incloure's una llista de punts mesurats en UTM. Aquest certificat de Georreferenciación inclou la validació gràfic a través d'un codi segur de verificació com una actuació administrativa automatitzada.

I aquest document inclou:

1- La informació que concerneix el sollicitant de l'informe,

2- El resultat del mateix amb una representació de la parcelació cadastral existent 

3- Una superposició de la parcelació resultant amb la ja existent

En definitiva, aquests certificats de georreferenciación i GML són necessaris per a sol·licitar la inscripció en el cadastre.

Vísitanos o crida'ns i pregunta tot el que necessitis sense compromís.